Ultrans TM Proiecte
Proiecte importante finalizate
Nume: Servicii de proiectare a unui site Web dedicat optimizării operaţiunilor de acordare a acceptului de intrare în port a navelor ce tranzitează portul Giurgiu
Beneficiar: Administraţia Porturilor Dunării Fluviale
Perioada: 2013
Poziţie: Lider
Produse: Site web www.apdf-ris.ro
Servicii: Design, punere în funcţiune, hosting, instruire, mentenanţă
Nume: Livrare echipamente pentru testarea şi implementarea standardelor RIS
Beneficiar: Administraţia Porturilor Dunării Fluviale
Perioada: 2012
Poziţie: Lider
Produse: Saab CoastWatch AIS, licenţă client Saab NMR, staţie de lucru
Servicii: Instalare, punere în funcţiune, instruire, service, mentenanţă
Nume: Achiziţia unei staţii de bază AIS
Beneficiar: Administraţia Fluvială a Dunării de Jos
Perioada: 2011
Poziţie: Lider
Produse: Staţie de bază Saab R40 AIS
Servicii: Instalare, punere în funcţiune, service, mentenanţă
Nume: Echipamente de navigaţie pentru echiparea navelor fluviale care utilizează căile navigabile interioare administrate de autorităţile româneşti conform standardului Tracking and Tracing RIS
Beneficiar: Administraţia Fluvială a Dunării de Jos
Perioada: 2010 - 2013
Poziţie: Subcontractant al Saab TransponderTech
Produse: 250 transpondere Saab R4 Inland AIS, 20 transpondere portabile Saab R4 Inland AIS
Servicii: Instalare, punere în funcţiune, instruire, service, mentenanţă
Nume: Sistem de generare şi vizualizare hartă electronică de navigaţie ECDIS a canalelor navigabile
Beneficiar: Administraţia Canalelor Navigabile
Perioada: 2010
Poziţie: Lider
Produse: Transponder Saab R4 Inland AIS, staţie de bază Saab R40 AIS, software ECDIS Saab CoastWatch AIS, hartă S-57 a Canalului Dunăre - Marea Neagră
Servicii: Creare hartă, instalare, punere în funcţiune, testare, instruire, service, mentenanţă
Nume: RoRIS ACN - Sistem de management al traficului de nave pe Canalul Dunăre - Marea Neagră şi de informare asupra transportului pe ape interioare
Beneficiar: Administraţia Canalelor Navigabile
Perioada: 2009 - 2013
Poziţie: Subcontractant al Saab TransponderTech
Produse: Sistem AIS -> Canalul Dunăre - Marea Neagră
Servicii: Punere în funcţiune, service, mentenanţă
Nume: Dezvoltarea unui sistem automatic de identificare a navelor care operează în apele româneşti
Beneficiar: Autoritatea Navală Română
Perioada: 2008 - 2009
Poziţie: Subcontractant al Saab TransponderTech
Produse: Sistem AIS -> Marea Neagră
Servicii: Instalare, punere în funcţiune, instruire, service, mentenanţă
Nume: Echipamente pentru scafandri
Beneficiar: Ministerul Apărării, Unitatea Militară 02145 Constanţa
Perioada: 2008 - 2009
Poziţie: Lider
Produse: 10 completuri de scufundare DNFOS, 60 completuri de scufundare EOD
Servicii: Livrare echipamente, service
Nume: Sistem pentru achiziţia şi procesarea datelor topo-hidrografice şi pentru realizarea hărţii electronice de navigaţie în format Inland ECDIS
Beneficiar: Administraţia Fluvială a Dunării de Jos
Perioada: 2007 - 2008
Poziţie: Lider
Produse: Software SevenCs ENC Tools
Servicii: Livrare software, instruire, service
Nume: RoRIS - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al traficului pe Dunăre
Beneficiar: Autoritatea Navală Română
Perioada: 2004 - 2008
Poziţie: Subcontractant al Saab TransponderTech
Produse: Sisteme AIS, VHF voce, radar, video, dGPS
Servicii: Instalare, punere în funcţiune, instruire, service, mentenanţă