Imagini de la primele demonstraţii şi
exerciţii Cobra din România
Stingător Cobra cu hidroperforare
Cold Cut Systems

Privind la mediul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea personalul de intervenţie, puţine alte operaţiuni au un grad de risc mai ridicat decât combaterea unui incendiu interior de către pompierii dotaţi cu aparate de respirat. Metoda de lucru pentru stingerea incendiilor prezintă riscuri serioase deoarece supune personalul la un nivel de stres extrem. Pompierii sunt expuşi la riscuri fizice - cum ar fi căldură intensă, explozie, backdraft, flashover, prăbuşirea clădirii, obiecte ascuţite, pericolul de cădere de pe structuri atunci când câmpul de vizibilitate este redus sau inexistent - şi, de asemenea, la riscurile psihice aferente situaţiilor stresante de zi cu zi.

Cold Cut Cobra

Metoda Cold Cut Cobra de hidroperforare şi stingere a incendiilor permite accesarea focului dintr-o poziţie sigură, exterioară, răcirea rapidă a incintei şi întreruperea propagării. Aceste avantaje operaţionale sunt obţinute prin abilitatea sistemului de a penetra rapid orice material de contrucţii convenţional. Este, în prezent, cea mai sigură opţiune disponibilă pentru serviciile de intervenţie. Pompierii vor căuta mereu să reducă expunerea la risc în faza iniţială a operaţiunii, alegând metode alternative care să evite pe cât posibil intervenţiile interioare pentru stingerea incendiului. Metoda Cold Cut Cobra oferă o alternativă sigură şi eficientă comparativ cu tehnicile tradiţionale.

Metodele combinate, folosind stingătorul Cold Cut Cobra alături de camere cu termoviziune şi ventilaţie cu presiune pozitivă, oferă comandanţilor de intervenţie noi opţiuni operaţionale; servanţii nu mai sunt nevoiţi să folosească aparate de respirat şi să recurgă la combaterea interioară a incendiilor în prima fază a intervenţiei.

Metoda Cold Cut Cobra

Tehnica propusă de Cold Cut Cobra pentru stingerea incendiilor cu hidroperforare constă în expulzarea unui amestec de apă şi agent de tăiere (abraziv) printr-o duză specială, la presiune înaltă de aproximativ 300 de bari la pompă, pentru a străpunge eficient şi în scurt timp orice material de construcţii cunoscut.

Metoda facilitează atacarea focului şi gazelor de ardere din exterior. Presiunea înaltă a apei ajută la atingerea unor viteze foarte mari (>200 m/s) şi la dispersarea în picături foarte fine. InfoCold Cut Cobra Viteza

După străpungerea unui acoperiş, perete, uşă, carcasă, caroserie sau a oricărei alte construcţii similare, alimentarea cu agentul de tăiere este oprită şi prin perforaţia de dimensiuni reduse intră numai apă sub forma unei ceţi foarte fin distribuită. InfoCold Cut Cobra Picătura

Datorită diametrului mic al perforaţiei, oxigenul nu poate intra în zona de ardere, sporind astfel eficacitatea intervenţiei. Cu cât deschiderea către zona de ardere este mai mică, cu atât temperatura va fi redusă mai eficient şi masa de gaz va deveni mai rapid inertă. Vaporii de apă pot rămâne mai mult timp în spaţiul incendiului, iar temperatura va fi redusă corespunzător.

Warning Accesaţi acest link pentru a urmări o serie de materiale video.

Exerciţiile practice cu stingătorul Cold Cut Cobra au demonstrat că efectul de răcire şi de stingere devine mai intens cu cât temperatura din zona de ardere este mai mare.

Cold Cut Cobra

Chiar în cazul propagării arderii la acoperiş în timpul unei intervenţii în pod, mansardă sau într-o zonă similară, stingătorul Cold Cut Cobra rămâne un instrument eficient de localizare rapidă a incendiului.

În momentul în care picăturile de apă ajung în zona de ardere, începe un proces foarte eficient de stingere pe care putem să-l împărţim în patru etape:

arrow răcirea gazelor din jurul focului
arrow răcirea combustibilului şi a focarelor izolate
arrow reducerea concentraţiei de oxigen
arrow absorbţia radiaţiilor termice

În general, creşterea suprafeţei pe care sunt distribuite picăturile de apă va duce la o evaporare mai rapidă. Cu cât viteza picăturilor este mai mare, cu atât devine mai rapidă răcirea gazelor.

Integrarea metodei Cobra în etapele intervenţiei
Scanare termică utilizând camera cu termoviziune Identificarea focarului Utilizarea stingătorului cu hidroperforare, monitorizare termică Evacuarea fumului / ventilaţie cu presiune pozitivă Aerisire pentru pregătirea intervenţiei interioare Dacă este cazul, lichidare cu pistolul de joasă presiune MPN Dezavantajele soluţiilor utilizate în prezent
Săgeată Stânga
Săgeată Dreapta
Principalele avantaje
arrow Creşterea siguranţei servanţilor prin atacarea incendiului dintr-o poziţie sigură, din exteriorul clădirii / construcţiei, evitând pericole de accidentare cauzate de radiaţii termice extreme şi / sau de explozii ale gazelor.
arrow Îmbunătăţirea mediului de lucru al pompierilor prin combaterea incendiilor din exterior, reducând necesitatea de a intra în zone fierbinţi şi pline cu fum, precum şi riscurile legate de substanţe toxice şi cancerigene care afectează pielea şi plămânii.
arrow Reducerea timpului necesar intervenţiei prin hidroperforare rapidă. Gazele devin inerte dintr-un stadiu timpuriu al intervenţiei. Pompierii au condiţii mai bune pentru planificare şi acţiune susţinută deoarece răcirea gazelor poate începe înainte de propagarea arderii.
arrow Sporirea numărului de opţiuni disponibile pentru comandantul de intervenţie, dat fiind faptul că incendiul poate fi combătut prin noi metode operaţionale. Intervenţiile combinate folosind stingătoare cu hidroperforare, camere cu termoviziune şi ventilatoare cu presiune pozitivă s-au dovedit a fi extrem de eficiente în lupta cu incendiile interioare. Se va facilita accesul la foc în construcţiile închise cu acoperiş sau pereţi dubli, mansarde, conducte de ventilaţie etc.
arrow O reducere considerabilă a daunelor colaterale cauzate de excesul de apă, comparativ cu utilizarea ţevilor de refulare obişnuite, deoarece picăturile vor fi în mare parte vaporizate de foc. O ţeavă normală de refulare generează picături de apă mult mai mari, astfel apar daune suplimentare importante la clădirile şi obiectele implicate în incendiu.
arrow Folosirea unei cantităţi excesive de apă nu este numai o problemă în sine, ci sporeşte de asemenea şi riscul de contaminare a apelor subterane sau altor surse prin transportarea substanţelor dăunătoare de la incendiu. Utilizarea unei cantităţi mai mici de apă la stingerea incendiului poate ajuta mediul înconjurător. Lichidarea rapidă a focului protejează mediul şi prin reducerea gazelor otrăvitoare rezultate.
arrow Unităţile mici de pompieri pot începe rapid procedurile de localizare a incendiilor. În principiu, o singură persoană poate gestiona întreg echipamentul. Dar echipa ar trebui să fie alcătuită în mod normal dintr-o persoană ce operează lancea de refulare şi o alta care monitorizează arderea cu ajutorul unei camere cu termoviziune. Echipamentul poate fi montat pe autospeciale compacte de primă intervenţie sau pe autospeciale clasice de mare capacitate, iar furtunul este de diametru mic şi poate menţine o presiune suficientă între 80 şi 200 de metri.
Cold Cut Cobra
Broşuri şi alte informaţii

Ultrans TM este unic reprezentant al Cold Cut Systems în România şi poate organiza, alături de experţi în tactici de stringere cu hidroperforare, sesiuni de instruire cu privire la tehnici avansate de combatere a incendiilor şi utilizarea corectă a stingătorului cu hidroperforare Cobra. Carosierii români cunosc detaliile şi cerinţele tehnice şi pot asigura integrarea echipamentelor Cobra pe autospeciale de diverse capacităţi (250 l - 9000 l).

PDF File

Broşură
metoda Cobra

PPSX File

Prezentare concept
Cobra

PDF File

Tactici de stingere
cu hidroperforare

Link

Site Producător

Cold Cut Cobra